Delftsch Studenten Corps.

Verbindt sinds 1848

Inspice et cautus eris

Berichtgeving overlijden Max en Mathijs.

18 mei 2020

Op 12 mei 2020 heeft het Delftsch Studenten Corps vol ongeloof kennisgenomen van het overlijden van Max en Mathijs. Max en Mathijs waren als 4e en 5e jaars student lid van het Delftsch Studenten Corps en nauw betrokken bij de vereniging. Woorden schieten te kort om te omschrijven hoe groot de impact van het verlies van deze twee altijd enthousiaste jongens is.

Tot een nader te bepalen moment is er een periode van rouw aangekondigd waarin geen DSC activiteiten zullen plaatsvinden. Daarnaast is voor het balkon van Delftsche Studenten Societeit “Phoenix” een herdenkplek ingericht voor beide jongens.

Namens het Delftsch Studenten Corps en Delftsche Studenten Societeit “Phoenix” wensen wij beide families en vrienden erg veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

De laatste ontwikkelingen

Alles over het Delftsch Studenten Corps.

De historie van DSC

Het Delftsch Studenten Corps (DSC) is de oudste studentenvereniging van Delft, opgericht op 22 maart 1848 voor studenten aan de Koninklijke Akademie, de voorloper van de huidige Technische Universiteit Delft.

De vereniging

De Societeit

Onderverenigingen

Het Delftsch Studenten Corps bedankt haar Gouden Partners