Senaat en Bestuur

De Senaat

President

Bart van ‘t Geloof
Voorzitter vereniging, interne rechtssysteem en mediabeleid
Presisen@delft.corps.nl

Secretaris

Anouk Eil
Communicatie vereniging, agenda, beheerder website en contact oud-leden
Secrisen@delft.corps.nl

Thesaurier

Clemente van der Aa
Geldstromen , jaarrekening en debiteuren DSC en begeleiden CEB
Thesausen@delft.corps.nl

Archivaris

Floor Berkouwer
Contact externe studenten partijen, het vraagbeleid van commissies en besturen en het waarborgen van het archief
Archisen@delft.corps.nl

Commissaris

Wieger Helsdingen
Contact gelieerde DSC huizen en verantwoordelijke SDSG, begeleiden van onderverenigingen en eerstejaars.
Comsen@delft.corps.nl

Het bestuur

President

Bart Lauwers
Leidinggevende Societeit ‘’Phoenix’’ en verantwoordelijk voor personeelszaken.
President@dssphoenix.nl

Secretaris

Lisa Smulders 
Communicatie sociëteit, jaarplanning, reserveringen en betaalsystemen.
Secretaris@dssphoenix.nl

Thesaurier I

Ernst Mulder 
Financiën groot onderhoud sociëteit, debiteuren bestuurscommissies en samen met Thesaurier II verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Thesaurier1@dssphoenix.nl

Thesaurier 2

Douwe Verhagen
Geldstromen Phoenix, zaakrekeningen, debiteuren leden en samen met Thesaurier I verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Thesaurier2@dssphoenix.nl

Commissaris van het Consumabel

Willem Toet 
Verantwoordelijk voor de gehele inkoop en verkoop van food en non-food, leidinggevende keuken, aansturen barcommissie en contactpersoon leveranciers.
Consumabel@dssphoenix.nl

Commissaris van den Inventaris

Florent van der Oest 
Verantwoordelijk voor het interieur en onderhoud van de sociëteit.
Inventaris@dssphoenix.nl

Archivaris

Joska Stoorvogel 
Contactpersoon omwonenden en gemeente, en eindverantwoordelijke evenementen op de sociëteit en studentendiscotheek Lorre.
Archivaris@dssphoenix.nl