Bestuur

Taken en verantwoordelijkheden

Het Bestuur van Delftsche Studenten Societeit ‘Phoenix’ bestaat uit 7 leden van het Delftsch Studenten Corps. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de sociëteit en zijn personeel. Daarnaast ziet het Bestuur erop toe dat aanwezigen leden zich naar behoren gedragen.

Het monumentale pand, gelegen aan de naar de sociëteit vernoemde Phoenixstraat, is de thuisbasis voor leden van het Delftsch Studenten Corps. De sociëteit dateert uit 1877 en wordt nog altijd regelmatig bezocht door oud-leden.

Het Bestuur (2022-2023) bestaat uit:

President

Diederik Siderius
Leidinggevende Societeit ‘Phoenix’ en verantwoordelijk voor personeelszaken.
President@dssphoenix.nl

Secretaris

Noor van der Plas
Communicatie sociëteit, jaarplanning, reserveringen en betaalsystemen.
Secretaris@dssphoenix.nl

Thesaurier I

Stijn Schutte
Financiën groot onderhoud sociëteit, debiteuren bestuurscommissies en samen met Thesaurier II verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Thesaurier1@dssphoenix.nl

Thesaurier 2

Teun van Wingerden
Geldstromen Phoenix, zaakrekeningen, debiteuren leden en samen met Thesaurier I verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Thesaurier2@dssphoenix.nl

Commissaris van het Consumabel

Yamiro Jozefzoon
Verantwoordelijk voor de gehele inkoop en verkoop van food en non-food, leidinggevende keuken, aansturen barcommissie en contactpersoon leveranciers.
Consumabel@dssphoenix.nl

Commissaris van den Inventaris

Loes van Tilborg
Verantwoordelijk voor het interieur en onderhoud van de sociëteit.
Inventaris@dssphoenix.nl

Archivaris

Romée Hoogeveen
Contactpersoon omwonenden en gemeente, eindverantwoordelijke evenementen op de sociëteit en studentendiscotheek Lorre.
Archivaris@dssphoenix.nl