Senaat

Taken en verantwoordelijkheden

De Senaat bestaat uit 5 leden die het Delftsch Studenten Corps besturen en vertegenwoordigen. De Senaat vertegenwoordigt het DSC bij externe aangelegenheden en onderhoudt nauw contact met de TU Delft, de gemeente Delft en andere studentenverenigingen. Daarnaast stuurt de Senaat verschillende commissies en 24 onderverenigingen aan op het gebied van sport, cultuur en educatie. De Senaat streeft samen met het Bestuur naar een studententijd waarin alle leden met veel plezier zichzelf op verschillende vlakken kunnen ontplooien. Gelijktijdig is het van belang dat alle leden hun studie succesvol doorlopen.

De Senaat (2020-2021) bestaat uit:

President

Bart van ’t Geloof
Voorzitter vereniging, interne rechtssysteem en mediabeleid
Presisen@delft.corps.nl

Secretaris

Anouk Eil 
Communicatie vereniging, agenda, beheerder website en contact oud-leden
Secrisen@delft.corps.nl

Thesaurier

Clemente van der Aa
Geldstromen, jaarrekening, debiteuren DSC en begeleiden CEB
Thesausen@delft.corps.nl

Archivaris

Floor Berkouwer 
Contact externe studenten partijen, het vraagbeleid van commissies en besturen en het waarborgen van het archief
Archisen@delft.corps.nl

Commissaris

Wieger Helsdingen  
Contact gelieerde DSC-huizen, verantwoordelijke SDSG, begeleiden van onderverenigingen en eerstejaars
Comsen@delft.corps.nl