Buurtbewoners

Gezamenlijke afspraken

Het Delftsch Studenten Corps vindt een goede relatie met de Delftenaren en met name omwonende van de sociëteit erg belangrijk. Op deze pagina vindt u de meeste recente versie van het gezamenlijk overeengekomen buurtprotocol. Vanwege het Covid-19 virus is de sociëteit momenteel gesloten. Zodra de sociëteit weer open is, kunt u op deze pagina de evenementenkalender vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de archivaris van het Bestuur.

Archivaris

Kiki Nolen
Contactpersoon omwonenden en gemeente, en eindverantwoordelijke evenementen op de sociëteit en studentendiscotheek Lorre.
Archivaris@dssphoenix.nl