Overlijden Lid Delftsch Studenten Corps

sep 4, 2022 | Vereniging

Aankondiging Toelatingsprocedure 2023

Al een aantal jaar hanteert het Delftsch Studenten Corps een transparante toelatingsprocedure voor de Kennismakingstijd. Hierbij worden, wanneer een loting nodig is, nieuwe studenten ingedeeld in lotingpoules. Met dit systeem wordt de duidelijke voorkeur uitgesproken voor Delftse studenten in het begin van hun studiefase, die ervan zijn overtuigd lid te willen worden van het Delftsch Studenten Corps.

De Senaat zal in de toelatingsprocedure van 2023 een wijziging maken en ziet het belang om die wijziging bijtijds te publiceren, zodat personen die hierdoor beïnvloed worden een gefundeerde keuze kunnen maken over hun studententijd.

Wanneer een loting is vereist voor de Kennismakingstijd van 2023, dan zullen in ieder geval de vereisten voor Poule 0 zijn veranderd. In Poule 0 komen dan álle studenten die reeds tweemaal zijn uitgeloot voor de Kennismakingstijd van het Delftsch Studenten Corps. Niet langer wordt een voorwaarde gehanteerd voor het beginjaar van de eerste studie. Deze wijziging geldt vooralsnog alleen voor Poule 0.

Na de zeer grote hoeveelheid inschrijvingen in 2020 – bijna 800 – is in 2022 die hoeveelheid teruggezakt naar iets meer dan 500. De Senaat ziet daardoor de mogelijkheid dat iedereen die lid wil worden, hier uiteindelijk een kans voor krijgt.

Voor vragen over de toelatingsprocedure kunt u contact opnemen met senaat@delft.corps.nl.

In de veronderstelling u hiermee voldoende geïnformeerde te hebben, verblijven wij.

Hoogachtend,
De Senaat van het Delftsch Studenten Corps

Andere interessante nieuws berichten

Publicatie toelatingsprocedure DSC 2022 De toelatingsprocedure voor nieuwe DSC-leden is sinds 4 mei 2022 beschikbaar op de website (Via ‘De...

Lees meer