Overlijden Lid Delftsch Studenten Corps

aug 23, 2022 | Vereniging

Na de Kennismakingstijd van 2021 heeft de TU Delft het DSC op de hoogte gesteld van een anonieme klacht die was binnengekomen. De Senaat van het DSC heeft een grondig feitenonderzoek gedaan naar incidenten tijdens de Kennismakingstijd, nadat het door de TU Delft over het bestaan van deze anonieme klacht is geïnformeerd. Na dit onderzoek is een aantal kleine incidenten aan het licht gekomen, die vrijwel uitsluitend licht van aard waren. Hierover heeft het DSC de TU Delft ingelicht.

Eén van de incidenten betreft het lopen met druppelende kaarsen, waardoor een aantal kandidaat-leden is geraakt. Het College van Bestuur heeft dit onderzocht en constateerde “druppelende kaarsen, dronken toezichthouders, haren in brand en opgelopen kwetsuren”. Deze anonieme klacht is door de Senaat niet te herleiden tot één van de leden van de vereniging.

Ondanks dat eigen onderzoek én het onderzoek van het College van Bestuur het incident omschrijven als druppelende kaarsen, wordt in media gesuggereerd dat “eerstejaars [zijn] overgoten met kaarsvet”. Dit is pertinent onjuist.

Een incident waarbij haren in brand hebben gestaan, is na ons onderzoek niet aan het licht gekomen. Voor zover wij weten, kunnen nagaan en dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen stellen, heeft er bij onze vereniging geen incident plaatsgevonden met in brand staande haren. Dat er, na een anonieme klacht, zo uitgebreid wordt geschreven over ‘haren in brand’ getuigt van vereenvoudigde feitenverzameling. Wij betreuren dat de sanctie vanuit de TU Delft een reactie is op een anonieme klacht die wij niet kunnen inzien en niet op de feitelijke gang van zaken.

Dit terwijl de Senaat van het DSC al sinds het eind van de Kennismakingstijd van 2021 in gesprek is met de TU Delft om de feitelijkheden van die KMT op te rakelen. Constructieve gesprekken worden gevoerd waarbij gezamenlijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten van programmaonderdelen. Daarom raakt het ons dat de TU Delft bewust heeft gekozen om deze sanctie nu pas, een jaar later, bekend te maken. Het werpt een schaduw over de komende KMT en de grote stappen die dit jaar zijn gezet naar een veilige en maatschappelijk verantwoorde Kennismakingstijd.

De Senaat van het Delftsch Studenten Corps

Andere interessante nieuws berichten

Publicatie toelatingsprocedure DSC 2022 De toelatingsprocedure voor nieuwe DSC-leden is sinds 4 mei 2022 beschikbaar op de website (Via ‘De...

Lees meer